Webklient - tvorba www stránek Ostrava

[email protected]

Na maily odpovídáme denně

Klientský portál

Přidejte svůj dotaz/požadavek

+420 603 48 78 48

V pracovní dny od 9 do 16 h

On-line meeting

Naplánujte si ho podle sebe

AI Fine tuning

Sdílení pomůže ostatním

V kontextu strojového učení a umělé inteligence je fine-tuning proces, při kterém se předtrénovaný model (např. velký jazykový model) přizpůsobuje pro konkrétní úlohu trénováním na označených datech souvisejících s danou úlohou.

Při fine-tuningu se používají metody učení s dohledem (supervised learning), kdy jsou k dispozici označená trénovací data pro danou úlohu. Model se poté trénuje na těchto datech, aby se přizpůsobil konkrétní úloze a zlepšil svou výkonnost.

Fine-tuning se používá v mnoha oblastech umělé inteligence, jako například v oblasti zpracování přirozeného jazyka, kde se používají velké jazykové modely pro generování textu. Tyto modely se předtrenují na velkých množstvích textových dat a následně se fine-tunují pro konkrétní úlohy, jako jsou například strojový překlad nebo rozpoznávání entit v textu.

Fine-tuning umožňuje využít výhod předtrénovaných modelů a zároveň je přizpůsobit pro konkrétní úlohy a potřeby. Tento proces je velmi důležitý pro dosažení vysoké přesnosti a úspěšnosti v aplikacích strojového učení a umělé inteligence.