podpora@webklient.cz

Na maily odpovídáme denně

+420 603 48 78 48

V pracovní dny od 9 do 16 h

On-line meeting

Naplánujte si ho podle sebe

Učení umělé inteligence (AI learning)

Sdílení pomůže ostatním

Jsou tři základní principy učení umělé inteligence:

Učení s dohledem (supervised learning) je metoda strojového učení, kdy je model trénován na souboru dat obsahujícím dvojice vstup-výstup. Model se učí předpovídat výstupy na základě nových vstupů. Příkladem může být trénování modelu pro rozpoznávání obrazů, kdy jsou modelu předloženy obrázky a k nim přiřazeny popisky.

Učení bez dohledu (unsupervised learning) je metoda strojového učení, kdy se model učí vzorům a strukturám ve vstupních datech bez explicitních výstupních značek. Cílem této metody je najít skryté struktury v datech, které jsou použitelné pro další zpracování a analýzu.

Učení s posilováním na základě zpětné vazby od člověka (RLHF – reinforcement learning with human feedback) je kombinací posilování učení (reinforcement learning) a zpětné vazby od člověka. Model se učí na základě zpětné vazby, kterou obdrží od člověka. Tím se umožňuje modelům Al učit se z lidských preferencí a hodnot a přizpůsobovat se jim. Příkladem může být trénování modelu pro doporučování produktů, kdy je modelu předložena zpětná vazba od uživatelů na doporučené produkty.