podpora@webklient.cz

Na maily odpovídáme denně

+420 603 48 78 48

V pracovní dny od 9 do 16 h

On-line meeting

Naplánujte si ho podle sebe

Velké jazykové modely (LLM) – large language models

Sdílení pomůže ostatním

Jedná se o algoritmické modely umělé inteligence, které jsou vycvičeny na obrovském množství textových dat a jsou schopné porozumět a generovat text podobný lidskému.

Velké jazykové modely využívají hluboké učení a umělé neuronové sítě, aby se naučily modelovat slovník, gramatiku a styl psaní v jazyce, na kterém byly trénovány. Tyto modely jsou schopné generovat nové texty, odpovědi na dotazy, doporučení nebo dokonce psát celé články.

Velké jazykové modely se často využívají v oblasti zpracování přirozeného jazyka a komunikace s počítači, jako jsou chatboti nebo digitální asistenti. Například model GPT(Generative Pre-trained Transformer) je v současnosti jedním z největších a nejvýkonnějších jazykových modelů na světě a dokáže generovat velmi přesvědčivé texty.

Velké jazykové modely mají velký potenciál v mnoha oblastech, jako jsou automatické překlady, generování obsahu, detekce spamu, vylepšení vyhledávání na internetu a další. S vývojem technologií v této oblasti se očekává, že velké jazykové modely budou hrát stále větší roli v našich každodenních životech.