podpora@webklient.cz

Na maily odpovídáme denně

+420 603 48 78 48

V pracovní dny od 9 do 16 h

On-line meeting

Naplánujte si ho podle sebe

Zrychlení webu

Rychlost načítání webových stránek je důležitá z několika důvodů. Pomalé načítání stránek může být frustrující pro návštěvníky a může vést k jejich odchodu ze stránek. Rychle načítané stránky jsou naopak příjemnější pro návštěvníky a mohou se k nim vrátit znovu.

Kromě toho je rychlost načítání stránek důležitá i z hlediska vyhledávačů, jako je Google. Ty preferují rychle načítané stránky a mohou je zařadit výše ve výsledcích vyhledávání než stránky s pomalým načítáním. To může přinést více návštěvníků a zlepšit pozici stránek v hledání.

Dalším důvodem, proč jsou rychlé stránky lepší, je to, že se lépe zobrazují na mobilních zařízeních a na slabších připojeních k internetu. To je důležité, protože stále více lidí používá mobily a tablety ke sledování webových stránek a ne všude je dostupné rychlé připojení k internetu. Rychle načítané stránky se tak lépe zobrazují a poskytují lepší uživatelský zážitek než stránky s pomalým načítáním.

Rychlé webové stránky jsou obecně považovány za lepší než ty pomalu se načítající z několika důvodů. Mezi ty nejdůležitější patří:

 • Pozitivní vliv na uživatelský zážitek: Rychlé načítání stránek přispívá ke kvalitnějšímu uživatelskému zážitku. Uživatelé se tak cítí více spokojeni s navštívenou stránkou a budou se na ni rádi vracet.
 • Zvýšení konverzního poměru: Rychlé stránky se zobrazují dříve a umožňují uživatelům snadněji procházet web a vyhledávat informace, což může přispět k vyššímu konverznímu poměru.
 • Zlepšení SEO: Rychlost načítání stránek je jedním z faktorů, které hodnotí vyhledávače při určování pozice stránky ve výsledcích vyhledávání. Rychlé stránky tak mohou mít vyšší pozici a získat více návštěvníků z vyhledávačů.
 • Úspora nákladů: Pomalu se načítající stránky mohou způsobit, že uživatelé budou stránku opouštět a hledat informace jinde. To může způsobit ztrátu potenciálních zákazníků a snížení příjmů. Rychlé stránky naopak mohou přispět k navýšení příjmů a úspoře nákladů na reklamu a další marketingové aktivity.

Existuje mnoho důvodů, proč se může zdát, že se webová stránka načítá pomalu. Mezi nejčastější příčiny patří špatná kvalita připojení k internetu, přetížení serveru, na kterém je stránka hostována, nebo příliš velká velikost souborů na stránce, které se musí stáhnout.

Pokud hledáte webhosting, který nebude zpomalovat vaše stránky, je dobré zvážit následující faktory:

 • Výkon serveru: Důležitým faktorem je výkon serveru, na kterém budou stránky hostovány. Čím výkonnější server, tím rychleji budou stránky načítat.
 • Kapacita serveru: Kapacita serveru je dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje rychlost načítání stránek. Pokud je server přetížený a hostuje příliš mnoho stránek, může to zpomalit načítání vašich stránek.
 • Technologie serveru: Technologie, na které je server postavený, může také ovlivnit rychlost načítání stránek. Například použití HTTP/2 může zlepšit rychlost načítání stránek.
 • Podpora optimalizace: Je dobré zvážit, zda webhosting podporuje různé techniky pro optimalizaci rychlosti stránek, jako je caching nebo minifikace kódu. To může usnadnit a zrychlit optimalizaci stránek.
 • Kvalitní síťové připojení: Webhosting by měl poskytovat kvalitní síťové připojení, aby se stránky stahovaly rychle a bez zpoždění.
 • Možnost škálování: Webhosting by měl umožňovat škálování, tedy rychlé navýšení kapacity serverů v případě potřeby. To umožní stránkám zůstat rychlé i při vysoké návštěvnosti. To umož%nují typicky tzv. cloudová řešení.

Je několik základních způsobů, jak lze optimalizovat soubory na webové stránce, aby se rychleji načítala. Mezi ně patří:

 • Komprese obrázků: Použitím nástrojů pro kompresi obrázků lze snížit velikost souborů bez výrazného snížení jejich kvality. To umožní rychlejší stahování a zobrazování obrázků na stránce.
 • Minifikace kódu: Minifikace znamená zmenšení velikosti kódu webové stránky tím, že se odstraní nepotřebné bílé znaky a komentáře. Tím se sníží velikost souboru a usnadní se jeho stahování a zpracování prohlížečem.
 • Caching: Caching znamená ukládání částí webové stránky do mezipaměti prohlížeče. To umožňuje rychlejší zobrazování stránky při opakované návštěvě, protože se již nemusí stahovat celá, ale pouze změněné části.
 • Použití CDN: CDN (Content Delivery Network) je síť počítačů a serverů, která umožňuje rozložit obsah webové stránky do různých lokalit po celém světě. To umožňuje rychlejší stahování a zobrazování stránky pro návštěvníky z různých částí světa.

Otázky a odpovědi kolem zrychlování www stránek

Má na rychlost načítání stránek vlov formát souborů?

Ano, formát souboru může mít vliv na rychlost načítání obrázků a dalších grafických souborů na webových stránkách. Některé formáty jsou kompresnější a umožňují uložit soubor s menší velikostí, což usnadňuje jeho stahování a zobrazování. Mezi oblíbené formáty pro webové stránky patří JPEG a PNG. JPEG je vhodný pro fotografie a obrázky s mnoha odstíny barev, protože umožňuje dobrou kompresi bez výrazného snížení kvality obrazu. PNG je naopak vhodný pro obrázky s pevnými liniemi a jasnými barvami, jako jsou loga nebo ikony, protože umožňuje bezeztrátovou kompresi.

A jak je to s tzv. formáty obrázkových souborů nové generace?

V poslední době se objevují nové formáty obrázkových souborů, které slibují větší kompresi a lepší kvalitu obrazu než dosavadní formáty. Mezi tyto formáty patří například WebP od společnosti Google nebo AVIF od společnosti Netflix. Tyto formáty jsou nové a nejsou podporovány ve všech prohlížečích, ale mohou přinést výhody v rychlosti načítání a kvalitě obrazu na webových stránkách.

Jaké další techniky také povedou ke zrychlení načítání www stránek?

Kromě optimalizace souborů na stránce existují i další techniky, které mohou pomoci ke zrychlení načítání webových stránek. Mezi ně patří:

 • HTTP/2: HTTP/2 je novější verze protokolu pro přenos dat na webu, která umožňuje více efektivní přenos dat a paralelní stahování souborů. To může vést ke zrychlení načítání stránek.
 • Použití JavaScript a CSS na pozadí: Pokud je to možné, může se využít JavaScript a CSS na pozadí, aby se stránka mohla zobrazit dříve, než se stáhnou a zpracují všechny souboru.
 • Využití lazy loading: Lazy loading znamená, že se soubor načte a zobrazí až v momentě, kdy je potřeba. To umožňuje zrychlit načítání stránky a zobrazit ji dříve, než se stáhnou všechny soubory.
 • Využití asynchronního zpracování: Asynchronní zpracování znamená, že se soubor stáhne a zpracuje v pozadí bez toho, aby bránil dalšímu načítání stránky. To může vést ke zrychlení načítání stránek.

Kdy je vhodnější se pokusit o optimalizaci rychlosti stránek svépomocí a kdy je vhodnější se spolehnout na služby specialistů?

Optimalizace rychlosti webových stránek je důležitá pro dobrý uživatelský zážitek a pro vyhledávače, které stránky s rychlejším načítáním vyhledávají lépe. Pokud máte znalosti a dovednosti v oblasti webového designu a vývoje, můžete se pokusit o optimalizaci stránek svépomocí. Existuje mnoho nástrojů a zdrojů, které vám mohou pomoci s tímto úkolem.

Je teřba si uvědomit, že optimalizace rychlosti webových stránek může být složitá a časově náročná záležitost. Pokud nemáte dostatek znalostí a zkušeností s webovými technologiemi nebo nemáte čas se optimalizací stránek věnovat, může být lepší se obrátit na odborníky, kteří se touto problematikou zabývají. Ti mohou stránky analyzovat a navrhnout konkrétní opatření ke zrychlení načítání, která budou pro vaše stránky nejvhodnější. Mohou navrhnout řešení, která povedou ke zrychlení načítání a lepšímu uživatelskému zážitku. To může být dobrá investice, pokud chcete zajistit, aby vaše stránky fungovaly co nejlépe a nejrychleji.