Webklient - tvorba www stránek Ostrava

[email protected]

Na maily odpovídáme denně

Klientský portál

Přidejte svůj dotaz/požadavek

+420 603 48 78 48

V pracovní dny od 9 do 16 h

On-line meeting

Naplánujte si ho podle sebe

Whistleblowing aplikace

“Whistleblowing” označuje oznamování činností souvisejících s nesprávným jednáním v organizacích, firmách a úřadech prostřednictvím zabezpečeného a jasně určeného kanálu.

I když na první pohled může někdo brát povinné zřízení whisteblower oznamovacích systémů jako další zbytečný náklad, problémy spojené s nesprávným chováním, jako jsou podvody, korupce a úplatkářství, zneužívání, obtěžování, zastrašování a podobně, představují rizika, která ve finále mohou vést ke značným společenským i finančním ztrátám společnosti, firmy nebo instituce.

Lidé chápou, že proti nesprávnému jednání v organizacích je třeba bojovat, ale součastně jsou ozanmovatelé – whistelbloweři stále považováni za “udavače”, “práskače” a “zrádce” firmy nebo instituce.

Provozování účinných, důvěrných a bezpečných systémů pro oznamování nekalých praktik, kterým mohou zaměstnanci/partneři důvěřovat a vědět, že jejich oznámení i jejich osoba budou náležitě řešeny, proto může organizacím přinést finanční i morální výhody.

Evropská unie přijala již v roce 2019 směrnici, která se postupně implementuje do národní legislativy. Prozíravé společnosti se proto na whistleblowing připravují již nyní.

Jak má vypadat efektivní oznamovací systém?

Existuje několik základních požadavků, jak by měl účinný systém whistleblowingu vypadat. Z psychologického hlediska je klíčová spolehlivost a anonymita, které oznamovatele podněcují k tomu, aby ohlásili protiprávní nebo neetické jednání. V současné době některé společnosti za tímto účelem provozují interní systém, jiné udržují nezávislý systém whistleblowingu třetích stran.

Ve Webklient máme zkušenosti s oběma systémy – tedy jak s instalací vlastního systému na vlastní servere, o který se následně technicky staráme, případně je možno, aby se o něj starali IT zaměstnanci podniku, tak s pronajímaným řešením běžících na nezávislých serverech třetích stran. zde se obvykle platí pouze měsíční poplatek za pronájem, který je odstupňovaný podle počtu zaměstnanců.

Kolik stojí whistleblowing software?

Varianta vlastního řešení na bázi Open Source systému

  • cena systému: zdarma
  • instalace: od 9000,-
  • cena pronájmu samostatného zabezpečeného serveru: od 900,-/m

Varianta pronajímaného řešení Whistleblower System

Zaměstnanci Měsíční cena při roční platbě
0 – 49 1790 Kč
50 – 249 1990 Kč
250 – 499 3490 Kč
500 – 999 5390 Kč
1.000 – 1.999 7290 Kč
2.000+ individuální cena

Kromě toho se oznamovatelé mohou obracet také na různé veřejné orgány nebo média. Ani jedna z variant samozřejmě není pro společnost nebo instituci ideální. Fungující systém oznamování umožňuje podnikům, aby samy prošetřily podezření na porušení předpisů a přijaly vhodná opatření ke zmírnění následků, a nikoliv prostřednictvím šetření prováděného orgány nebo veřejným lynčem ze strany médií.

Firma se se díky dobře fungujícímu systému whistleblowingu dozví o nesrovnalostech jako první.

Oznamovatele lze nasměrovat k prvním dvěma kanálům, pokud je zjištěna jejich účinnost a aktéři si mohou být jisti, že se nemusí obávat případné odvety. Nejjednodušším způsobem, jak rozptýlit potenciální pochybnosti, je, aby organizace poskytla pro whistleblowing podpůrnou a důvěryhodnou platformu, kde se whistleblower může cítit bezpečně jak při podávání oznámení, tak sám před sebou. Tedy pokud organizace disponuje platformou, která jednak zajišťuje úplné a včasné prošetření, jednak může poskytnout naprostou anonymitu, pokud jde o identitu oznamovatele.

Účinný systém whistleblowingu má samozřejmě důsledky nejen pro právo hospodářské soutěže, ale také pro pracovní právo, neboť může odhalit i neetické chování v podniku, jako je obtěžování na pracovišti nebo zneužívání vztahu podřízenosti. To může podnik také zbavit značné odpovědnosti za škodu.

Ochrana údajů hraje zásadní roli při vytváření a fungování systémů oznamování, protože oznamování nevyhnutelně zahrnuje osobní údaje, ale může zahrnovat i citlivé osobní údaje v případě oznamování trestných činů nebo sexuálního zneužívání. Systémy mohou dosáhnout svého účelu pouze tehdy, pokud v organizaci panuje vysoká míra důvěry, tj. zaměstnanci, kteří hodlají podat oznámení, mají jistotu, že je zaručena jejich totožnost a řádné zpracování jejich oznámení, což není možné bez plného respektování požadavků na ochranu údajů.

Bezpečný a důvěrný systém oznamování zvyšuje pocit bezpečí v organizaci jak u zaměstnanců, tak u vedení, posiluje kulturu důvěry, poskytuje úplné a účinné řešení pro rychlé odhalení podezřelých incidentů a jejich odpovídající interní řízení dříve, než povedou k právním problémům nebo problémům s pověstí.

Chcete vyřešit svůj oznamovací software? Kontaktujte nás.