Webklient - tvorba www stránek Ostrava

[email protected]

Na maily odpovídáme denně

Klientský portál

Přidejte svůj dotaz/požadavek

+420 603 48 78 48

V pracovní dny od 9 do 16 h

On-line meeting

Naplánujte si ho podle sebe

Umělé neuronové sítě (artificial neural network)

Sdílení pomůže ostatním

Jedná se o výpočetní model inspirovaný strukturou a funkcí lidského mozku, který se skládá z mnoha vzájemně propojených jednotek, nazývaných neurony.

Každý neuron přijímá vstupní signály od jiných neuronů nebo z vnějšího prostředí, zpracovává je a vytváří výstupní signál, který se předává dalším neuronům. Uzly mezi neurony jsou vázány na základě váh, které určují sílu signálu, který se přenáší mezi neurony.

Cílem umělých neuronových sítí je řešit úkoly, které jsou pro tradiční programování obtížné nebo nemožné, jako například rozpoznávání obrazů, zpracování přirozeného jazyka, předpovídání trendů nebo učení bez učitele. Učení neuronové sítě probíhá většinou pomocí trénovacích dat, na kterých se neuronová síť učí rozpoznávat vzory a provádět úkoly.

Umělé neuronové sítě se používají v mnoha oblastech, jako například v rozpoznávání řeči, překladu jazyků, autonomním řízení vozidel, diagnostice nemocí a v mnoha dalších aplikacích. Díky své schopnosti učit se a přizpůsobovat se novým situacím jsou umělé neuronové sítě stále důležitější technologií v oblasti umělé inteligence.