Webklient - tvorba www stránek Ostrava

[email protected]

Na maily odpovídáme denně

Klientský portál

Přidejte svůj dotaz/požadavek

+420 603 48 78 48

V pracovní dny od 9 do 16 h

On-line meeting

Naplánujte si ho podle sebe

Podnikáte a nemáte na webu jasnou identifikaci? Hrozí pokuta až 100 tisíc korun

Sdílení pomůže ostatním

Obsah článku

V dnešní době je internetová přítomnost pro podnikatele nezbytností. Ale máte-li webové stránky, je klíčové dodržovat zákonné předpisy. Jedním z nejzávažnějších přehlížených požadavků je jasná identifikace podnikatele na webu. Nedodržení tohoto pravidla může mít docela nemilé finanční důsledky.

Co říká zákon?

Podle české legislativy, konkrétně podle nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), je každý podnikatel povinen uvést na svých webových stránkách jasné identifikační údaje. To znamená uvést jméno a sídlo firmy, informace o zápisu do obchodního nebo jiného veřejného rejstříku, a v případě přidělení, i identifikační číslo.

Rizika zanedbání

Mnoho podnikatelů stále neuvádí tyto informace na svých webových stránkách, což je zásadní chyba. Přestupek na úseku podnikání, jak je definován zákonem č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, může vést k pokutám až do výše 100 000 Kč. To je značná částka, která může vážně narušit finanční stabilitu podnikání.

Jaké informace uvádět?

Klíčové je, aby webové stránky obsahovaly nejen atraktivní design a užitečný obsah, ale také úplné a pravdivé údaje o podnikateli. To zahrnuje jméno, adresu sídla (a to i v případě OSVČ, které mají adresu tzv. doma), informace o registraci a identifikační číslo. Tyto údaje by měly být snadno dostupné a viditelné, aby návštěvník webu neměl problém je nalézt. Pro zvýšení důvěryhodnosti doporučujeme i kontaktní údaje typu email, telefon nebo zákaznická linka.

Proč je to důležité?

Kromě zákonných požadavků, transparentní uvádění identifikačních údajů na webových stránkách podporuje důvěru a věrohodnost vašeho podnikání. Zákazníci a obchodní partneři oceňují, když mohou snadno ověřit, s kým mají tu čest dělat obchod.

Jasná identifikace na webových stránkách není jen právní požadavek, ale je to i základní kámen důvěryhodného podnikání. Nezapomeňte, že udržování aktuálních a pravdivých informací na vašich webových stránkách není jen o vyhnutí se pokutám, ale také o budování silné a transparentní značky. Věnujte tedy dostatečnou pozornost této základní součásti vašeho online podnikání.