podpora@webklient.cz

Na maily odpovídáme denně

+420 603 48 78 48

V pracovní dny od 9 do 16 h

On-line meeting

Naplánujte si ho podle sebe

Kanban

Sdílení pomůže ostatním

Kanban je metodika řízení projektů, která se zaměřuje na řízení toku práce v rámci agilního vývoje. Kanban vychází z předpokladu, že projekty jsou složité a neustále se mění, a proto je potřeba se na ně dívat jako na proces neustálého zlepšování.

Kanban se zaměřuje na zlepšení procesu tím, že umožňuje týmu pracovat na více úkolech najednou a umožňuje jim lépe plánovat a řídit práci. Kanban se často používá v softwarovém vývoji, ale může být použit v jakémkoli odvětví nebo projektu.

Kanban se často používá na plánování a řízení práce na projektech. Kanban board je nástroj který slouží k vizualizaci práce, kdy se úkoly zobrazují na tabuli, kde jsou rozděleny do jednotlivých kolonek, které odpovídají jednotlivým fázím procesu (např. “Návrh”, “Vývoj”, “Testování” atd.). Tým pracuje na úkolech a posouvá je po tabuli, dokud nedosáhnou konečné fáze “Dokončeno”. Kanban tak umožňuje týmu pracovat efektivně a flexibilně, zlepšovat komunikaci a spolupráci a dostat produkt nebo službu na trh co nejdříve.