podpora@webklient.cz

Na maily odpovídáme denně

+420 603 48 78 48

V pracovní dny od 9 do 16 h

On-line meeting

Naplánujte si ho podle sebe

Inženýrství promptů – Prompt Engineering 

Sdílení pomůže ostatním

Jedná se o proces navrhování efektivních promptů, které mají z jazykových modelů vyvolat požadované odpovědi a zlepšit jejich užitečnost a spolehlivost.

Prompty jsou krátké vstupní fráze, které jsou zadány do jazykového modelu a slouží k vyvolání požadovaného výstupu. Při inženýrství promptů se navrhují prompty tak, aby co nejlépe vyvolávaly požadované odpovědi a minimalizovaly riziko chybných výstupů.

Při navrhování promptů se využívají různé techniky, jako jsou například transformační modely, které umožňují generování kvalitních promptů na základě zadání konkrétního úkolu nebo tématu. Důležitým faktorem je také kvalita dat, která jsou použita k trénování modelů a tvorbě promptů.

Inženýrství promptů je důležité pro zlepšení výkonnosti jazykových modelů v konkrétních aplikacích, jako jsou například chatboti, digitální asistenti nebo systémy pro zpracování přirozeného jazyka. Přesně navržené prompty mohou vést k rychlejšímu a přesnějšímu vyřešení konkrétních problémů a přispět tak k větší spokojenosti uživatelů.