Nápověda Wocoommerce: Poznámky objednávky + komunikace

Velmi výraznou položkou v administraci objednávky jsou takzvané poznámky objednávky, jenž se nachází v pravém sloupci, pod akcemi objednávky. Poznámky objednávky nijak nesouvisí s poznámkou zákazníka, kterou vyplňuje na pokladně obchodu. Jedná se o záznamy, které si...

Nápověda Woocommerce: Objednávka – položky

Každá objednávka musí mít nějaké položky, ať to již jsou produkty, doprava, nebo kupóny. V administraci objednávky jsou tyto položky zobrazeny pod metaboxem s adresami. Popíšeme si, co prezentují a jak lze položky objednávky upravovat. Nejprve si popíšeme, co je na...

Nápověda Woocommerce: Objednávka – základní informace

Dostáváme se do administrace vytvořené objednávky a popíšeme si jednotlivé části obrazovky. Jako první se zobrazuje metabox se základními informacemi a adresami zákazníka. Nejprve můžete vidět označení objednávky s jejím ID. Pod označením je informace o použité...

Nápověda Woocommerce: Akce objednávky

Objednávku máme již vytvořenou a nyní se podíváme, co vše můžeme v administraci upravovat. Jako první se zaměříme na takzvané akce objednávky, které najdeme na pravé straně obrazovky, při editaci objednávky. Tento dialog umožňuje vyvolat manuálně nějakou akci, která...

Nápověda Woocommerce: Stavy objednávek

Po vytvoření objednávky ve WooCommerce, je tato uvedena do nějakého stavu. Jaké tyto stavy jsou, co od nich můžeme čekat si popíšeme v tomto článku. V předchozí části jsme popsali proces objednávky a víme tedy, že po vytvoření objednávky, je této nastaven nějaký stav....

Nápověda Woocommerce: Objednávka – adresy zákazníka

Další částí, jenž se v administraci objednávky zobrazuje, jsou fakturační adresa a doručovací adresa zákazníka. Rozdíl mezi adresami je nejen v tom, že se může jednat o různé adresy, ale i v tom, že fakturační adresa má navíc ve formuláři i email a telefon. Navíc je...